Over

Hier vertel ik iets meer over mijzelf, mijn achtergrond en opleidingen. 

Welkom

Ik ben GZ-psycholoog en systeemtherapeut en werk sinds 2006 in de ouderenzorg, waarvan de eerste jaren binnen de ambulante ouderenGGZ en sinds 2009 met veel plezier in het verpleeghuis.

Ik ben iemand met veel energie en passie voor mijn vak. Aan de ene kant ben ik erg van de inhoud (altijd op zoek naar de kern van het probleem en echt begrijpen hoe iets in elkaar zit), maar aan de andere kant ben ik ook gericht op processen en het grote geheel. In het contact ben ik authentiek en kan ik als mens dichtbij de ander komen, mede omdat ik me ook kwetsbaar opstel.

Kwetsbaarheid begint met moed, moed om er te zijn en jezelf te laten zien

Werkwijze

Als systeemtherapeut zal ik niet op directieve wijze sturen, maar probeer ik een proces op gang te brengen binnen een systeem (bijvoorbeeld een zorgteam, multidisciplinair team of organisatie). Ik geloof altijd sterk in de veerkracht van elk systeem, waarbij ik probeer zonder oordeel te kijken naar waar een collega, team of organisatie nu precies staat. Daarna zal ik alles op alles zetten om een team in beweging te zetten, waarbij het doel is steeds een klein stapje vooruit, zonder het einddoel uit ogen te verliezen.

Dit zeggen anderen over mij

Curriculum Vitae

Ervaring

januari 2020 - heden

Transitiecoach voor het kennisnetwerk D-zep

Consultatie bij CCE

Supervisor voor de GZ-opleiding en NVRG

Docent en systeemtherapeut bij family supporters Den Haag.

Logo PZC Dordrecht

juni 2019 - januari 2022

Begeleiding van zorgteams in het omgaan met gedragsproblemen binnen het verzorgingshuis, NAH-afdelingen en een somatiekafdeling

Opzetten van behandelarenteam binnen verzorgingshuis Dubbelmonde Begeleiden van familieleden van mensen met ernstig hersenletsel, waaronder bewustzijnsstoornissen (langdurige neuro revalidatie)

Logo Laurens

januari 2012 - mei 2019

Begeleiding van zorgteams in het omgaan met bewoners met gedragsproblemen. Hierbij maak ik gebruik van mijn systemische kennis.

Individuele en systeembehandelingen.

Het opzetten van een ambulant team voor mensen met een complexe zorgvraag in de thuissituatie.

Het leidinggeven aan een team van psychologen.

Het geven van werkbegeleiding aan basispsychologen.

Ontwikkelen van beleid over moeilijk en onbegrepen gedrag en de implementatie hiervan. Het opzetten van een regionaal expertisetram voor moeilijk en onbegrepen gedrag.

Logo het Parkhuis

september 2009 - januari 2012

Behandelen van mensen met chronische psychiatrische problematiek, die wonen op een psychiatrische afdeling binnen het verpleeghuis

Begeleiden van zorgteams in het omgaan met mensen met syndroom van Korsakov

Neuropsychologisch onderzoek en zorgdiagnostiek bij mensen met dementie, die tijdelijk zijn opgenomen op een overbruggingsafdeling. Ondersteuningsgroep voor familieleden van mensen met dementie (die zijn opgenomen in het verpleeghuis).

Logo PZC Dordrecht

september 2009 - januari 2012

Behandelen van mensen met chronische lichamelijke klachten

Begeleiden van zorgteam van jonge mensen met ernstig niet aangeboren hersenletsel

Neuropsychologisch onderzoek bij mensen met niet aangeboren hersenletsel

Begeleiden van mensen met niet aangeboren hersenletsel

Kortdurende behandeling van mensen met psychische klachten vanuit de eerstelijn

Logo Parnassia Groep verticaal RGB

mei 2006 - augustus 2012

Begeleiden van mensen (en hun familie), waarbij sprake is van chronische psychiatrische problematiek.

Behandelen van mensen boven de 55 jaar, waarbij sprake is van diverse soorten psychiatrische problematiek (as 1 en as 2).

Neuropsychologisch onderzoek bij mensen waarbij het vermoeden is dat er sprake is van dementie.

Begeleiden van familie van mensen met dementie.

Ondersteuningsgroep voor familieleden van mensen met dementie.

Opleiding

2018

EFT is een relatietherapie, ontwikkeld door dr. Sue Johnson in Canada. Inmiddels is EFT de best onderzochte relatietherapie en bewezen effectief. De basis van EFT is de hechtingstheorie die zegt dat niemand is gemaakt om alleen te zijn. Ieder mens functioneert beter in verbinding met een geliefde die emotioneel open en nabij is. In de veilige aanwezigheid van een partner of een geliefde kunnen we meer aan! In een relatie lopen de (negatieve) emoties vaak hoog op. Dat is lastig, maar ook begrijpelijk want de ander is zo belangrijk dat je die niet kwijt wilt raken. In EFT gebruiken we de emoties als ingang om elkaar te begrijpen. Onder de boosheid zit vaak veel pijn. Pas als je kunt zeggen wat jou pijn doet of waar je behoeften liggen kan de ander iets voor je betekenen. De ander kan troost geven, steun of geruststelling, maar dat kan pas als je niet alleen maar boos bent, maar juist je kwetsbare gevoelens durft te tonen.

bron: www.eft.nl

2007 - 2015

Geregistreerd systeemtherapeut bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie

2014 - 2015

VIO is een methodiek waarbij je door middel van het gebruik van videobeelden van communicatie tussen een bewoner en verzorgende een zorgteam kunt begeleiden bij het omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag. Doordat je samen vooral kijkt naar datgene wat goed gaat in de communicatie, ontstaat er vaak een positieve sfeer waarin je bemerkt dat verzorgenden anders naar de bewoner gaan kijken, zich anders gedragen en de bewoner daardoor ander gedrag laat zien.

2009 - 2011

Opleiding tot GZ-psycholoog

2002 - 2006

Psychologie (master klinische psychologie)
Universiteit Utrecht