Aanbod

Door mijn ervaring, opleiding en verschillende specialisaties ben ik breed inzetbaar.

Consultatie bij complexe zorgvragen

Bij problemen op het gebied van gedrag of het samenwerken met naasten binnen het verpleeghuis kan ik met u meedenken. Ik kan dan samen met de collega’s op locatie een analyse maken van oorzaken en meedenken over passende interventies.

Dit is mijn visie op moeilijk en onbegrepen gedrag: Goede zorg richt zich op het aansluiten bij de beleving en het begrijpen en vervullen van behoeften van bewoners. Dit wel binnen de grenzen en mogelijkheden van zorgmedewerkers, behandelaars en naasten. Wanneer er sprake is van moeilijk en onbegrepen gedrag, betekent dit vaak dat de zorg onvoldoende aansluit bij de beleving en behoeften van de klant. Van belang is dat moeilijk en onbegrepen gedrag op tijd wordt gesignaleerd, de oorzaken van het gedrag zo snel mogelijk worden geanalyseerd en er een plan van aanpak komt om de oorzaken aan te pakken.

Adviesvragen kunnen komen vanuit:

  • CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) waar ik ingezet wordt als consulent.
  • Verpleeghuizen en revalidatiecentra

Systeembehandeling

Ik kan een systeembehandeling bieden aan naasten van mensen die opgenomen zijn binnen een verpleeghuis of revalidatiecentrum.  Ik ben in het bijzonder gespecialiseerd in het begeleiden van naasten van mensen met ernstig NAH (Niet aangeboren hersenletsel).  

Wil je meer weten? Neem contact met mij op.

Supervisie

Ik ben vanaf 1 oktober 2020 beschikbaar als supervisor voor psychologen binnen het verpleeghuis. Bijvoorbeeld als je in opleiding bent tot GZ-psycholoog. Ik werk ook als supervisor vanuit PGD expertise. Je kunt mij ook vragen voor groepssupervisie, bijvoorbeeld voor een vakgroep psychologen binnen het verpleeghuis.

Als supervisor ben ik geïnteresseerd om jou echt te leren kennen en jou een stapje verder in ons mooie vak te helpen. Mijn stijl is niet directief, maar juist coachend. Voor mij is het belangrijk dat er een proces in gang wordt gebracht bij jou als professional en mens!

Tarieven

45 minuten individuele supervisie: € 95
45 minuten groepssupervisie: € 120

Locatie

Ik woon in Rotterdam, dus in principe is dat de locatie voor individuele supervisie.

Wil je meer weten of aanmelden voor supervisie? Neem contact met mij op.

Scholing

Onderwerp begeleiden van verzorgende teams:

Ik ben docent bij het PGD expertise (www.pgdexpertise.nl). Ik geef daar de populaire cursus voor psychologen binnen het verpleeghuis: ‘Begeleiden van verzorgende teams’.

De cursus is bestemd voor psychologen die in hun werk in de ouderenzorg te maken hebben met teambegeleiding. Omdat gewerkt wordt aan de hand van persoonlijke leerdoelen, is de cursus niet alleen bedoeld voor psychologen die al langere tijd in de ouderenzorg werken, maar ook voor hen die minder vertrouwd zijn met de ouderenzorg. Er wordt gewerkt in vaste subgroepen van zeven personen, met ieder een vaste docent.

Het doel van de cursus is: de begeleiding van verzorgende teams op een methodische wijze leren aanpakken. De overgedragen kennis wordt getoetst aan de hand van een praktijkopdracht, waardoor ook feedback over en inzicht in de eigen werkwijze verkregen wordt.

Wilt u graag een incompany scholing voor psychologen binnen het verpleeghuis? Neem dan contact met mij op. Het is ook een optie om een scholing te geven aan een multidisciplinair team, waarbij de nadruk zal liggen op hoe elke discipline naast de individuele behandelrol de begeleidende rol richting een zorgteam kan invullen.

Verdieping oorzaken moeilijk en onbegrepen gedrag/ probleemgedrag

Ik kan een scholing aanbieden om beter de oorzaken van gedrag te analyseren en samen tot interventies te komen die passen bij deze oorzaken.

Wil je meer weten? Neem contact met mij op.