Digitale Coach

Waarom een digitale coach?

Binnen verpleeghuizen en de thuiszorg komt regelmatig moeilijk en onbegrepen gedrag voor bij bewoners en cliënten. Het is belangrijk dat moeilijk en onbegrepen gedrag op tijd wordt gesignaleerd, er zo snel mogelijk een analyse is van de oorzaken van het gedrag en er een plan van aanpak komt waarbij de oorzaken worden aangepakt. De praktijk is vaak dat er relatief weinig aandacht wordt besteed aan de analyse en er wel veel verschillende interventies worden uitgeprobeerd om dit gedrag te beïnvloeden.

Voor mij als psycholoog is het een uitdaging om de kwaliteit van de analyse van oorzaken van gedrag te verbeteren. Een belangrijk doel hiervan is dat de kwaliteit van leven wordt verbeterd van de bewoner of cliënt die het betreft.

Er zijn in de praktijk weinig richtlijnen of tools om gedrag te analyseren, terwijl dit wel de basis is om tot een goede oplossing te komen. Eigenlijk heb je de blik nodig van diverse disciplines om zo van verschillende kanten naar gedrag te kijken en uiteindelijk tot een gezamenlijke analyse te komen. De digitale coach kan een tool zijn om dit te bevorderen en de kwaliteit van de analyse te vergroten.

De digitale coach is ontwikkeld voor verschillende doelgroepen:

1. Behandelaren:

Voor behandelaren is het doel van de digitale coach om hen te inspireren om breder te kijken naar oorzaken van gedrag. Vaak ben je vanuit jouw discipline gewend om met een bepaalde blik naar gedrag te kijken en deze coach daagt je uit om allerlei aspecten mee te nemen in jouw analyse.

2. Medewerkers in een zorgteam of thuiszorgteam:

Deze digitale coach kan ook worden gebruikt om uitleg te geven aan de collega’s in de zorg over waarom iemand bepaald gedrag vertoond. Wanneer iemand bijvoorbeeld een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft, kunnen de zorgmedewerkers gericht filmpjes bekijken met uitleg over dit onderwerp. Dit kan een team helpen om het gedrag van de bewoner of cliënt beter te begrijpen en daardoor beter met iemand om te gaan.

Model wat is gebruikt voor de analyse:

Het model waar we gebruik van maken om het gedrag te analyseren is het persoonsgerichte model van Kitwood. Persoonsgerichte zorg gaat ervan uit dat ieder mens een uniek en waardig persoon is, ongeacht zijn beperkingen. Die persoon vormt het uitgangspunt van de zorg, niet de ziekte en de beperkingen. Liefdevolle aandacht en respect voor de persoon staan centraal.

De digitale gedragscoach

Hoe kan je de digitale coach gebruiken?

1. Je kunt de coach heel eenvoudig op de website, het intranet en het zorgplatform van jouw organisatie plaatsen.

2. Je kunt de coach heel eenvoudig als (web)app installeren op alle mobiele telefoons en tablets van de medewerkers van jouw organisatie. Zo kan iedereen de filmpjes bekijken op de momenten dat het nodig is.

3. Je kunt een formulier voor analyse van gedrag bouwen in het patiëntendossier binnen jouw organisatie.  Hierin kun je makkelijk linkjes plaatsen naar de betreffende filmpjes. Zo kan iemand tijden het invullen van het formulier de filmpjes bekijken ter inspiratie. Of een zorg medewerker kan bij het lezen van wat er in het formulier staat direct een filmpje over desbetreffende onderwerp bekijken.

Wilt u gebruik maken van bovenstaande opties? Neem dan contact op met Jean-Paul Fonteijn van GuidingTube via jp.fonteijn@guidingtube.com.

Wil je meer weten over het gebruiken van de digitale coach? Neem dan contact met mij op.