Consultatie

Consultatie bij complexe zorgvragen

Bij problemen op het gebied van gedrag of het samenwerken met naasten binnen het verpleeghuis kan ik met u meedenken. Ik kan dan samen met de collega’s op locatie een analyse maken van oorzaken en meedenken over passende interventies.

Dit is mijn visie op moeilijk en onbegrepen gedrag: Goede zorg richt zich op het aansluiten bij de beleving en het begrijpen en vervullen van behoeften van bewoners. Dit wel binnen de grenzen en mogelijkheden van zorgmedewerkers, behandelaars en naasten. Wanneer er sprake is van moeilijk en onbegrepen gedrag, betekent dit vaak dat de zorg onvoldoende aansluit bij de beleving en behoeften van de klant. Van belang is dat moeilijk en onbegrepen gedrag op tijd wordt gesignaleerd, de oorzaken van het gedrag zo snel mogelijk worden geanalyseerd en er een plan van aanpak komt om de oorzaken aan te pakken.

Adviesvragen kunnen komen vanuit:

  • CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) waar ik ingezet wordt als consulent.
  • Verpleeghuizen en revalidatiecentra

Wil je meer weten? Neem contact met mij op.