Scholing

Scholing

Onderwerp begeleiden van verzorgende teams:

Ik ben docent bij het PGD expertise (www.pgdexpertise.nl). Ik geef daar de populaire cursus voor psychologen binnen het verpleeghuis: ‘Begeleiden van verzorgende teams’.

De cursus is bestemd voor psychologen die in hun werk in de ouderenzorg te maken hebben met teambegeleiding. Omdat gewerkt wordt aan de hand van persoonlijke leerdoelen, is de cursus niet alleen bedoeld voor psychologen die al langere tijd in de ouderenzorg werken, maar ook voor hen die minder vertrouwd zijn met de ouderenzorg. Er wordt gewerkt in vaste subgroepen van zeven personen, met ieder een vaste docent.

Het doel van de cursus is: de begeleiding van verzorgende teams op een methodische wijze leren aanpakken. De overgedragen kennis wordt getoetst aan de hand van een praktijkopdracht, waardoor ook feedback over en inzicht in de eigen werkwijze verkregen wordt.

Wilt u graag een incompany scholing voor psychologen binnen het verpleeghuis? Neem dan contact met mij op. Het is ook een optie om een scholing te geven aan een multidisciplinair team, waarbij de nadruk zal liggen op hoe elke discipline naast de individuele behandelrol de begeleidende rol richting een zorgteam kan invullen.

Samenwerken in het verpleeghuis

Ik heb een cursus ontwikkeld in samenwerking met BartN. Deze cursus kan ook incompany worden ingekocht. Kijk voor meer informatie op samenwerkeninhetverpleeghuis.nl.

Geef jij regelmatig advies aan collega’s over benadering van een bewoner, bijvoorbeeld een zorgteam? Heb jij soms het idee dat deze adviezen niet worden opgevolgd en geeft dit frustratie? In deze training willen we jou coachende vaardigheden leren, waarbij jij de ander kan helpen om in beweging te komen.

De ander (collega, team of familie) die om advies vraagt is vaak ergens mee aan het worstelen en ziet dan weinig perspectief meer. Als jij dan concrete adviezen geeft, kan dit soms juist tot weerstand leiden of voor onzekerheid bij de persoon zelf. Dit heeft als gevolg dat er geen beweging en verandering komt. De ander raakt gefrustreerd en de bewoner krijgt nog steeds niet de juiste zorg. Doordat jij een meer coachende houding aanneemt, kan je met de ander oplopen en helpen om weer meer perspectief te zien. Je doel is dan niet dat de ander gaat doen wat jij adviseert, maar dat de ander een stapje verder komt in de ontwikkeling en als gevolg daarvan daadwerkelijk anders gaat handelen.

In de cursus leer je meer over wie jij bent in je rol van begeleider van anderen. Je leert meer over teamprocessen en hoe jij daar invloed op kunt uitoefenen. Daarnaast is er aandacht voor systemisch werken met familie. Kortom: de vaardigheden die je niet leert tijdens de universitaire opleiding, maar wel erg fijn zijn in je dagelijkse werk. Samen kom je namelijk veel verder dan alleen! Als je echt samen kunt optrekken, heb je veel meer positieve invloed op het leven van de bewoner.

Verdieping oorzaken moeilijk en onbegrepen gedrag/ probleemgedrag

Ik kan een scholing aanbieden om beter de oorzaken van gedrag te analyseren en samen tot interventies te komen die passen bij deze oorzaken.

Wil je meer weten? Neem contact met mij op.